Miten anomaliataistelussa toimitaan?

Anomaliassa sekä vihreä että sininen joukkue on järjestäytynyt 10-15 hengen tiimeihin.  Tiimissä on tyypillisesti tiiminvetäjä (team leader) ja apulaistiiminvetäjä. Tiiminvetäjät vastavat tiimin toiminnasta ja tehtävien suorittamisesta kentällä. Kentällä peli tapahtuu ennalta määrätyssä “playboxissa”. Playbox on jaettu sektoreihin ja tiimi yleensä ainakin osan ajasta pelaa tietyllä sektorilla.

Tiimit  saavat ohjeita alueen operaattorilta, joka puolestaan koordinoi pelitilannetta kentällä muiden operaattoreiden kanssa. Operaattorit eivät välttämättä ole läsnä anomaliapaikkakunnalla, vaan koordinoivat toimintaa karttojen ja työkalujen avulla oman tietokoneensa äärellä.

Seuraa siis tiiminvetäjäsi ohjeita ennen peliä ja sen aikana. Älä tee omia ratkaisuja varmistamatta niitä ensin tiiminvetäjältäsi. Anomaliassa on tärkeää toimia yhdessä ja yhteistä päämäärää kohden.

Seuraava osassa kerrotaan ketkä voivat osallistua anomaliaan